Promotions

โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ Promotions 

สั่งซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จัดส่งสินค้าฟรี ลงทะเบียนทั่วประเทศ
สั่งซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ลด 5% และจัดส่งสินค้าฟรี ลงทะเบียนทั่วประเทศ
สั่งซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ลด 10% และจัดส่งสินค้าฟรี ลงทะเบียนทั่วประเทศ

เงื่อนไขอื่นๆ
- สินค้าราคาพิเศษ งดร่วมโปรโมชั่นทุกประเภท 
- สำหรับลูกค้าที่ได้ส่วนลด % และต้องการจัดส่งสินค้า EMS ให้เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าเป็น EMS
  ทางร้านจะคำนวณค่าจัดส่งและแจ้งให้ทราบพร้อมยืนยันรายการสั่งซื้อ ภายใน 24 ชั่วโมง
- ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าทาง Online เท่านั้น